ios棋牌游戏

 • <label id="ikvp5"><ol id="ikvp5"></ol></label>

  
  
  1. <table id="ikvp5"><code id="ikvp5"></code></table>

  2. <var id="ikvp5"><output id="ikvp5"><rt id="ikvp5"></rt></output></var>
  3. <code id="ikvp5"></code>

   Tanr?da?   ?   Ana Sayfa   ?   ?in

   ?in: G20 Arjantin Zirvesi piyasalara dinamizm katt?

   ?in D??i?leri Bakanl??? S?zcüsü Geng Shuang, k?sa süre ?nce Arjantin'de yap?lan G20 Zirvesi'nin dünyaya olumlu mesajlar vererek, küresel piyasalara güven ve dinamizm katt???n? belirtti.
   Geng Shuang, 3 Aral?k ba?kent Pekin'de düzenlenen bas?n toplant?s?nda, taraflar?n G20 Zirvesi'nde piyasaya olan güveni art?rmak ve küresel ekonomideki gerileme risklerini ortadan kald?rmak i?in diyalo?un sürmesinin yan? s?ra somut ad?mlar at?lmas? hususunda mutab?k kald?klar?na i?aret etti.

   S?zcü, taraflar?n gü?lü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsay?c? ekonomik kalk?nman?n sa?lanmas? i?in tüm siyasi ara?lar? kullanma üzerinde uzla?t?klar?n?, b?ylece anla?mazl?klar? isti?are yoluyla ??zmek ve ortak s?namalar?n üstesinden gelmek i?in dayan??may? peki?tirme y?nünde bir irade ortaya koyduklar?n? s?yledi.

   ?lgili ülkelerin, ?ok tarafl? ticaret sisteminin küresel kalk?nmaya yapt??? katk?lar? da ?vgüyle de?erlendirdiklerine dikkat ?eken s?zcü, taraflar?n Dünya Ticaret ?rgütü i?indeki reforma desteklerini de yinelediklerini kaydetti.

   S?zcü Geng Shuang, ayr?ca G20 Zirvesi'nde küresel ekonomik y?neti?im ve iklim de?i?ikli?iyle mücadele konular?nda olumlu sonu?lar elde edildi?ini ifade etti.

   G20 üyesi ülkelerin ortak isti?are, ortak in?a ve ortak fayda ilkelerine dayal? küresel y?neti?im konseptinden ve insanl?k i?in ortak kader toplulu?undan kaynaklanan sorumluluklar?ndan yola ??karak küresel ekonominin sa?l?kl? geli?mesine ve halklar?n refah?n?n artmas?na dinamizm katabilece?ini dile getiren s?zcü, ?in'in bu konuda yap?c? rol oynamaya haz?r oldu?unu s?zlerine ekledi.

   Hakk?m?zda ?leti?im

   Copyright © 2019.ios棋牌游戏 All rights reserved.www.7bbf37.cn

   番茄棋牌游戏| 91棋牌下载| 宜宾博雅棋牌游戏| 中国体育彩票大乐透开奖结果| 江苏省快3走势图| 777棋牌下载